Gurudev

 
ŚRILA BHAKTIVEDANTA VANA GOSVAMI VANDANA

Nama Om Vishnu-Padaia Gaura-Presthaia Bhutale
Śrimate Bhakti-Vedanta-Vana iti Namine


Składam pokłony Om Visnupadzie Śri Śrimad Bhaktivedanta Vana Gosvami Maharajy, który jest bardzo drogi Śri Gaurandze Mahaprabhu.

 Vande 'ham bhakti cakoram
Gauranga-nija-preshtthitam
Śrimatei Bhaktivedanta
Svami Vanam Namas Tubhiam


Oferuję moje pokłony i modlitwy Śrila Vana Maharajy, który niczym ptak czakora nieustannie pije księżycowe promienie czystego oddania i który jest jednym z najdroższych towarzyszy Śri Gaurangi Mahaprabhu.

Radha eka nishthitam
Rasayana-kathamrtam
Sankirtanam Anand-Dham
Goswamini Vanam Namah
 
On obdarza nas życiodajnym nektarem hari-katha, którego ukoronowaniem jest wyjątkowe oddanie dla Śrimati Radhiki i błogie schronienie (ananda-dham) Nama-Sankirtana. Składam pokłony Śrila Vana Maharajowi, który całkowicie podporządkował sobie swoje zmysły (Gosvami).

Biografia Śrila Gurudeva

Śrila Gurudeva Om Visnupad astottara-sata Śri Śrimad Bhaktivedanta Vana Gosvami Maharaj urodził się 2 stycznia 1959 w dzielnicy Midnapur (Bengal Zachodni) w rodzinie wielbicieli Śri Gaurasundary. Miejsce urodzenia Gurudeva znajduje się niedaleko pada-tirtha Mahaprabhu, zwanego Piczalda, wymienionego w "Śri Caitanya-caritamritam." Jego matka ofiarowała swojego
kochanego syna na ołtarzu rodzinnemu Bóstwu, a od wczesnego dzieciństwa Gurudev był bardzo przywiązany do Śri Caitanyi Mahaprabhu i Śri Nityanandy Prabhu i czcził Ich lotosowe stopy.

Po uzyskaniu tytułu licencjata w dziedzinie ekonomii na Universytecie Kalkuckim w 1980 roku, Śrila Gurudev udał się do Navadvip. Jego wuj, Śripad Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj, który do dnia dzisiejszego jest opiekunem świątyni Devananda Gaudija Math, zainspirował ukochanego siostrzeńca, by poświęcił całe swoje życie służbie dla Śri Śri Radhy i Krsny.

Podczas pobytu w świątyni brahmaczarin Śri Subal Sakha (imię duchowe Gurudeva przed przyjęciem sannjasy) regularnie słuchał wykładów Śri Śrimad Bhakti Raksaka Śridhara Gosvami Maharaja, który pobłogosławił go i zaproponował, by pozostał w jego świątynii. Jednak już w tym czasie Śrila Gurudeva bardzo przyciągały czarujące hari-katha Śrila Narayana Gosvami Maharaja.

W styczniu 1981 roku Śrila Gurudev przyjął inicjację harinama od Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaj, a sześć miesięcy później otrzymał dikszę od Śrila Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, ówczesnego Prezydenta i Aćarji świątynii Gaudiya Vedanta Samiti. Od tej pory Gurudeva powtarzał codziennie co najmniej jeden lakh Świętych Imion (64 rundy).

Wkrótce, na polecenie swojego diksza-Guru, Śrila Gurudev udał się do Mathury w Śri Keśawaji Gaudiya Math, gdzie z wielkim oddaniem służył lotosowym stopom Śrila Narayana Gosvami Maharaja. Każdego dnia słuchał wzniosłej hari-katha kluczowych Pism Świętych filozofii Vaisnava - "Jaiva-dharmy", "Brahma Samhity", "Bhagavad Gity", sześciu Sandarbha Śrila Jivy Gosvamiego, "Bhajan-Rahasy" i innych Ksiąg. Życie w Mathurskiej Świątyni było w tym czasie dość ascetyczne, ale mimo tego, Śrila Gurudev zawsze perfekcyjnie pełnił swoją służbę i głęboko studiował Śastry.

W 1997 roku, Śrila Gurudeva po raz pierwszy wyruszył by nauczać w krajach Zachodu. A w 2000 roku, na Gaura Purnimę , czyli dzień pojawienia się Śri Caitanyi Mahaprabhu, w Śri Navadvip-Dham brahmaczarin Śri Subal Sakhi przyjął sannjasę od Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharajy i otrzymał imię Śripad Bhaktivedanta Vana Maharaj.

Śrila Gurudev chłonął całym sercem istotę filozofii Vaisnava i Rasa-Śastr. Na prośbę swojego ukochanego Mistrza Duchowego, Śrila Bhaktivedanty Narayana Gosvami Maharaja, od
wielu lat podróżuje głosząc misję Śri Caitanyi Mahaprabhu na całym świecie, a także bierze aktywny udział w organizowaniu Śri Vraja-mandala-Parikrama, Śri Navadvipa-dhama-Parikrama i przewodzi Śri Jagannatha-Puri-Dhama Parikrama, gdzie wielu jego uczniów i naśladowców z Indii i innych krajów otrzymuje łaskę świętych miejsc i wzniosłego towarzystwa.


Guru-parampara


Prawdziwa wiedza duchowa przychodzi poprzez sukcesję uczniów od samego Pana Krsny i jest podtrzymywana przez Jego czystych Wielbicieli. Śrila Gurudev reprezentuje Śri Brahma-Madhva-Gaudiya-Sampradayę, jedną z czterech uznanych społeczności Vaisnava, pochodzących od Pana Brahmy, Twórcy Wszechświata. Sam Pan Śri Caitanya Mahaprabhu osobiście wybrał tę linię i przez Swoich drogich Wyznawców, zwłaszcza sześciu Gosvami, napełnił strumień Bhakti lśniącą Unnata-Ujjvala-Rasą, nastrojem służby dla Śrimati Radhiki i rozpowszechnił ten rzadki dar dla wszystkich jiv Kali-Yugi. Ten skarb był przekazywany w czystej postaci przez takich wzniosłych Vaishnavów, jak Śrila Bhaktivinoda Thakur, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada i dotarł do krajów zachodnich przez Śrila Bhaktivedanta Svami Maharaja oraz Śrila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Kontynuujący tę linię Śrila Gurudev przynosi nam ten sam nastrój i nauczanie, co poprzedni Acharyowie.